Examensmästare 2012

Projekttid: 05.04.11 30.06.13

Målgrupp

Undervisningspersonal inom vuxenutbildning, administrativ personal, rektorer och arbetslivsrepresentanter

Beskrivning:

Målet med utbildningsprogrammet för examensmästare är att personer som är verksamma inom systemet med fristående examina genom ett eget aktivt arbete ska tillägna sig kunnande och färdigheter om anordnande av examenstillfällen och bedömning av yrkesskicklighet.

Det är också viktigt att arbeta med kvalitetsutveckling eller ledning av examensverksamheten inom den bransch deltagarna representerar. Utbildningsprogrammet ska sporra utvecklingen, stöda och styra anordnandet av fristående examina. De personer som jobbar med bedömning och handledning ska också inspireras att utveckla sitt eget kunnande och sin kompetens inom vuxenutbildning.

Projektet ska garantera tillgången på kompetenta svenskspråkiga examensmästare. Samarbetet mellan vuxenutbildning och arbetsliv ska intensifieras så att arbetslivets synpunkter beaktas i planeringen av vuxenutbildning.

 

Kontaktperson:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
Finansiär:
  • UBS
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)