Examensmästarutbildning

Projekttid: 21.08.16 31.12.17

Målgrupp

Undervisningspersonal inom vuxenutbildning, administrativ personal, rektorer och arbetslivsrepresentanter

Beskrivning:

Yrkesakademin i Österbotten utbildar på uppdrag av Utbildningsstyrelsen examensmästare på svenska i Finland. Utbildningen följer det nationella utbildningsprogrammet  och omfattar 25 sp. 

Utbildningsprogrammet består av följande delar:

  1. planering av anordnandet av en fristående examen, 8 sp
  2. anordnande av fristående examina enligt personlig tillämpning samt bedömning av kunnandet, 10 sp
  3. säkerställande av kvaliteten på examensverksamheten, 7 sp

Examensmästarutbildning lämpar sig för personer som är anställda av en utbildningsanordnare och för arbetslivsrepresentanter som i sitt arbete kommer i kontakt med fristående examina som utbildare, handledare eller bedömare på arbetsplatsen. Yrkesakademin erhåller av Utbildningsstyrelsen finansiering både för utbildning inom ramen för undervisningsväsendets personalutbildning och för arbetslivsrepresentanternas examensmästarutbildning.

Yrkesakademin deltar tillsammans med andra anordnare av examensmästarutbildning och Utbildningsstyrelsen i olika uppdrag för att utveckla examensmästarutbildningen och den fristående examensverksamheten. YA! har deltagit i uppgörandet av det nuvarande utbildningsprogrammet och 2014 publicerades boken Tunnistatko näyttötutkintomestarin. Sista kapitlet i boken berättar om den svenskspråkiga examensmästarutbildningen.

YA! strävar efter att tillgodose behovet av svenskspråkiga examensmästare både hos utbildningsanordnare och i arbetslivet för att den vuxna befolkningen i regionerna ska få den kompetenshöjning de behöver på ett smidigt sätt. För att beskriva hur fristående examina avläggs och examensmästaren arbetar har YA! gjort guiden "Din väg till examen".

Läs mer om utbildningen Examensmästarutbildning

Studiematerial www.examensmastare.fi

 

Kontaktperson:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
Finansiär:
  • UBS
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)