Examensmästarutbildning

Målgrupp

Undervisningspersonal inom vuxenutbildning, administrativ personal, rektorer och arbetslivsrepresentanter

Beskrivning:

Yrkesakademin i Österbotten utbildar på uppdrag av Utbildningsstyrelsen examensmästare på svenska i Finland. Utbildningen följer det nationella utbildningsprogrammet och omfattar 25 sp. 

Examensmästaren är sakkunnig inom personlig tillämpning som är en av de centrala principerna för fristående examina. Förutom i personlig tillämpning är examensmästaren sakkunnig i att

  1. planera den fristående examensverksamheten
  2. att ordna personligt tillämpade examina och
  3. säkerställa kvaliteten på den fristående examensverksamheten

Examensmästarutbildning lämpar sig för personer som är anställda av en utbildningsanordnare och för arbetslivsrepresentanter som i sitt arbete kommer i kontakt med fristående examina som utbildare, handledare eller bedömare på arbetsplatsen. Yrkesakademin erhåller av Utbildningsstyrelsen finansiering både för utbildning inom ramen för undervisningsväsendets personalutbildning och för arbetslivsrepresentanternas exmamensmästarutbildning.

Från mitten av 1990-talet fram till 2009 ordnade Svenska yrkesinstitutet examensmästarutbildning. Utbildningen omfattade då 15 sv. 

Yrkesakademin deltar tillsammans med andra anordnare  av examensmästarutbildning och Utbildningsstyrelsen i olika uppdrag för att utveckla examensmästarutbildningen och den fristående examensverksamheten. YA! har deltagit i uppgörandet av det nuvarande utbildningsprogrammet och 2014 publicerades boken Tunnistatko näyttötutkontomestarin. Sista kapitlet i boken berättar om den svenskspråkiga examensmästarutbildningen.

YA! strävar efter att tillgodose behovet av svenskspråkiga examensmästare både hos utbildningsanordnare och i arbetslivet för att den vuxna befolkningen i regionerna ska få den kompetenshöjning de behöver på ett smidigt sätt. För att beskriva hur fristående examina avläggs och examensmästaren arbetar har YA! gjort guiden "Din väg till examen".

Läs mer om utbildningen i länken nedan:

Examensmästarutbildning

Kontaktperson:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)