Finnmet

Projekttid: 01.01.11 31.12.13

Målgrupp

De ca 300 metallföretag som ingår i det österbottniska metallklustret (Kristinestad - Kronoby och Kyrolandet)

Beskrivning:

De österbottniska metallföretagen har ett stort behov av att hitta nya beställare och huvudmän så att de kan utvecklas och växa. För att lyckas med detta krävs att företagen stärker sitt kunnande inom marknadsföring och försäljning, deltar aktivt i mässor samt business-to-business träffar och att rätta marknadsföringsverktygen används i företagen.

Finnmet Partners målsättning

 • Samordna och koordinera utvecklingsåtgärder för metallbranschen i Österbotten.
 • Klustret marknadsför de österbottniska metallföretagen via finnmet-portalen, www.finnmet.fi.
 • Presenterar företagen på mässor i Norden.
 • Ordnar och deltar i business-to-business möten och arrangerar informationstillfällen för att få nya huvudmän och beställare till företagen.
 • Branschens image och attraktionskraft ska höjas genom olika åtgärder för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft framöver. Klustret koordinerar åtgärderna i samråd med utbildarna och företagen.
 • Genom klustrets verksamhet så optimeras och koordineras resurserna i landskapet så att företagen får maximal nytta av utvecklingsåtgärder och onödiga överlappningar undviks.
 • Näringslivsbolagens uppgift är att kontakta metallföretagen och kartlägga behovet av marknadsföring, försäljning, produktutveckling, mm. Näringslivsbolagen förmedlar vidare behovet av kompetensutveckling och utbildning till utbildarna i landskapet.
 • Utbildarnas roll är att planera och genomföra lämpliga åtgärder för att stärka företagens kunnande och konkurrenskraft framöver.

Vision: Österbottniska metallföretagen är attraktiva och konkurrenskraftiga samarbetsparters och leverantörer.

 

Kontaktperson:
 • YA!: Göran Östberg, 050 361 91 85, goran.ostberg@yrkesakademin.fi
Partner:
 • Dynamo, VASEK, Concordia, Merinova, VAKK, Optima, KPAKK
Finansiär:
 • ERUF
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)