FLYT 2

Projekttid: 12.06.12 31.12.13

Beskrivning:

Utvecklingsprojektet är en del av det nationella utvecklingsarbetet gällande effektivisering av genomströmningen och undvikande av avbrott inom yrkesutbildningen. Inom detta projekt jobbar vi med följande tema:

  1. Utveckling av förutseende och individuella verksamhetsmodeller inom studiehandledning och studerandevård
  2. Utveckling av pedagogiska lösningar och undervisningsarrangemang samt undervisningsarrangemangens flexibilitet i syfte att möjliggöra individuella studievägar och studier vid sidan av arbete
  3. Utveckling av verksamhetsmodeller för identifiering, erkännande och tillgodoräknande av tidigare förvärvat kunnande i syfte att förkorta studietiderna
  4. Utveckling av elevhemsverksamheten och stödjande av studerandenas fritidsverksamhet
  5. Utveckling av samarbetet med föräldrarna och familjerna

 

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, 050 336 82 80, harriet.bystedt@yrkesakademin.fi
Finansiär:
  • UBS
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)