FLYT 3

Projekttid: 03.09.13 31.12.14

Målgrupp

Till projektets målgrupp hör studerande, studerandes vårdnadshavare, undervisningspersonal, planerings- och administrativ personal, personal inom studiehandledning, studerandevård och övriga stödfunktioner inom läroanstalten.

Beskrivning:

Projektet ingår som en del i den nationella effektiveringen av genomströmningen och motverkan av avbrott. Yrkesakademin jobbar med följande tyngdpunktsområden:

- Utveckling av förutseende och individuella verksamhetsmodeller inom studiehandledning och studerandevård.

- Utveckling av pedagogiska lösningar och undervisningsarrangemang samt undervisningsarrangemangens flexibilitet i syfte att möjliggöra individuella studievägar och studier vid sidan av arbete.

- Utveckling av internatsverksamheten och stödjande av studerandenas fritidsverksamhet.

- Övrig utveckling som främjar genomströmningen inom yrkesutbildningen

- Att främja genomströmningen och minska avbrotten genom lösnings- eller verksamhetsmodell, med vilken man försöker förbättra de studerandes aktiva delaktighet, välbefinnande och arbetsförmåga

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, 050 336 8280, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Projektet genomförs i samarbete med Optima, Axxell, Inveon och Vasa yrkesinstitut.
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)