Förankring av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet

Förankring av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet

Projekttid: 01.08.14 31.12.15

Målgrupp

Läroinrättningarnas personal och förmän som ansvarar för utvecklings- och serviceuppgiften, företags- och organisationskunder till vilka tjänsterna riktas samt läroinrättningarnas samarbetspartners.

Beskrivning:

Förankring av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet

Projektets målsättning är att säkerställa en kontinuitet och kvalitet inom utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet (TYKE – tehtävä) på svenska i en tid då utbildningsanordnarnas resurser minskar och upprätthållarstrukturen är i omvandling. Projektet förverkligas inom ett anordnarnätverk bestående av Axxell, Point College och Yrkesakademin i Österbotten. Projektet koordineras av Axxell.

Projektet består av följande aktiviteter och teman:

  •  Identifiering, implementering och vidareutveckling av goda modeller som skapats inom tidigare projekt inom utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet såväl på finlandssvenskt som finskt håll för utformningen av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet framöver.
  • Utredning av möjligheterna och skapande av formerna för ett bestående nätverk/modell för utveckling av verksamheten inom utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet bland de finlandssvenska utbildningsanordnarna.
  • Utveckling av läroinrättningarnas strategiska ledning av utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet hos ledning och förmän så att konkreta målsättningar och årsplaner kommuniceras och följs upp.
  • Implementering av ett konsultativt - coachande arbetssätt hos förmän, utbildare och övrig personal som rör sig på fältet där de representerar hela skolan.
  •  Produktifiering och marknadsföring av tjänster riktade till företag och organisationer (till tjänsterna räknas förutom direkta kompetensutvecklingstjänster även uthyrning av utrustning och utrymmen).  
Kontaktperson:
  • Björn Brännbacka, bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi, tfn 044 750 3294
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Regionförvaltningsverket med 75 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 25 % av finansieringen.
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)