Fortify 2

Projekttid: 20.03.13 31.12.14

Målgrupp

chefer/ledare, undervisande och handledande personal av olika kategorier

Beskrivning:

Projektets mål är att sammanföra branschfolk till utbildning i valda färdigheter under de övergripande ledorden kunskap
- behörighet - utveckling och därvid fokusera på:
- specifik branschkompetens och hållbart förhållningssätt i arbetet; läraren som      förebild och vägvisare
- lärarens olika roller och behov att uppdatera yrkeskompetensen inom egen         bransch
- uppgiften som arbetsplatshandledare
- inlärningsprocessen och inlärning i olika miljöer
- erkännande av kunnande
- självkunskap
Ytterligare skall projektet svara mot kraven på förändringar. Det skall främja bildandet, upprätthållandet och utvecklandet av nätverk och hållbar samverkan inom finlandssvensk yrkesutbildning.
Det kvantitativa målet är att nå 200 deltagare per utbildningsomgång (år). Resultatet från projektet synliggörs via projektets egen och respektive parters webbsida.

 

Kontaktperson:
  • Thomas Fant, projektkoordinator, tfn 050-407 00 50, e-post fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Optima (fortbildningsprojektets ägare), YA! och VYI
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)