Gröna rum - funktionsfrämjande miljöer i Norden för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Beskrivning:

 

”När upplevelser och aktiviteter i miljön är i harmoni med personens bakgrund och karaktär främjas hälsa, välbefinnande och lust. I en sådan miljö stärks vår identitet och självkänsla och vi känner oss delaktiga i ett meningsfullt sammanhang.”

De gröna rummen är en plats för möten mellan människor, en plats för social gemenskap och rekreation. Gröna rum kan skapas inomhus och utomhus och i anslutning till olika aktiviteter som stimulerar sinnen och anknyter till naturupplevelser. En förutsättning för att möjliggöra möten i de gröna rummen är att de finns på relativt nära håll och att personal inom olika professioner samarbetar för de äldres och funktionshindrades hälsa och välbefinnande.

Inom ramen för nedan beskrivna projekt, som förverkligats under åren 2005-2010, har nätverk skapats i Norden och utbyte av kunskap och erfarenheter samt utvecklande av en utbildning inom området har gett mervärde till deltagarna och deras organisationer.

Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, KAN-05-9905

nationellt projekt inom Leonardo da Vinci, ett av Europeiska unionens utbildningsprogram.

Mobilitetsprojekt: Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, 2006-1-MB-103 inom ramen för Nordplus Voksen

Tematisk nätverksprojekt: Gröna rum inom rehabiliterande och aktiverande äldreomsorg, 2007-1-SA-102 inom ramen för Nordplus Voksen

Inom projektet presenterades Goda modeller och litteratur och forskning inom området
Goda modeller:

Utvecklingsprojekt: Gröna rum – funktionsfrämjande miljöer i Norden för äldre och för personer med funktionsnedsättning

Project ID 11877

Pilotutbildning i Vasa (med följande länkar)

 

 

Kontaktperson:
  • Elisabet Björk-Norrgård, utbildningschef YA!, elisabet.bjork-norrgard@yrkesakademin.fi
Partner:
  • från Finland, Sverige, Danmark, Norge
Finansiär:
  • Leonardo da Vinci, ett av Europeiska unionens utbildningsprogram samt Nordplus Voksen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)