Handledning, material och stöd Handledning, material och stöd

Handledning, material och stöd

Projekttid: 01.08.14 31.12.15

Målgrupp

Examinander, vuxenstuderande, arbetsplatsutbildare och -handledare, arbetsgivare, arbetslivets bedömare, planerare och utbildare.

Beskrivning:

Handledningen är central i det fristående examenssystemet. Projektet Handledning, material och stöd ska utveckla nytt handlednings- och stödmaterial i digital och tryckt form. Materialet ska komplettera filmen ”Pappren i skick”.

Den handledningsplan för vuxna med särskilt stöd som gjorts av YA! inom projektet Lär för livet kommer inom detta projekt att vidareutvecklas och spridas till utbildare, handledare och andra parter.

Materialet som produceras i projektet ska användas i arbetsplatshandledarutbildning och tydliggöra olika parters uppgifter i det fristående examenssystemet.

Kontaktperson:
  • Nina Pihl, 044-750 32 83, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Optima koordinerare, YA! och AXXELL är partner
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)