iLearn 2

Projekttid: 24.05.13 31.12.14

Målgrupp

Lärare, studerande och e-learningkoordinatorer vid de finlandssvenska yrkesutbildarna

Beskrivning:

Med iLearn 2 strävar vi också till att identifiera och lyfta upp moderna och innovativa sätt att utkristallisera framtida kunskapsbehov och färdigheter samt metoder för att smidigt kunna möta de fortbildningsbehov som uppstår.

Vi vill också upprätthålla nätverkandet och samarbetet mellan e-learningkoordinatorerna i Svenskfinland. För att skapa förutsättningar för implementering och befästande av e-lärande och konceptet 1:1 vid de enskilda finlandssvenska yrkesläroanstalterna vill vi med iLearn 2 förstärka både det allfinlandssvenska samarbetet men också de interna utvecklingsnätverken vid respektive yrkesläroanstalt.

Projektets mål indelas i tre huvudsakliga delområden: 

Bygga på det pedagogiska kunnandet kring e-lärande och 1:1

 1. Information och arbete tillsammans med ledningen
 2. Öppen diskussion om e-lärande
 3. Bygga upp interna kunskapsnätverk för att stöda e-lärande
 4. Didaktiska metoder och modeller för1:1
 5. Inspirationsträffar för IKT-mentorer/tutorer och resurspersoner
 6. Tekniskt och pedagogiskt stöd och handledning för undervisande personal (mobila verktyg)

Kompetenskartläggning och kompetensutveckling för personalen inom e-lärande

 1. Nya metoder att kartlägga organisationens kompetens
 2. Kompetenskartläggningen genererar en “roadmap” för individens och organisationens kompetensutveckling
 3. Automatiserad workflow från kartläggning via självtest till mobilanpassade utbildningspaket

Upprätthålla och utveckla nätverket för e-lärande

 1. Kontakt och benchmarking
  till andra nätverk
 2. Samarbete mellan e-learningkoordinatorerna
 3. Kunskapsspridning
 4. Webbmöten
 5. Omvärldsanalys 
Kontaktperson:
 • Kim Vesterbacka, 050-9186465, kim.vesterbacka(a)yrkesakademin.fi
Partner:
 • Axxell, Optima, Prakticum
Finansiär:
 • UBS
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)