Finnmet Partners

Beskrivning:

Finnmet Partners
De österbottniska metallföretagen har ett stort behov av att hitta nya beställare och huvudmän så att de kan utvecklas och växa. För att lyckas med detta krävs att företagen stärker sitt kunnande inom marknadsföring och försäljning, deltar aktivt i mässor samt business-to-business träffar och att rätta marknadsföringsverktygen används i företagen.

Finnmet Partners målsättning
Målsättning är att samordna och koordinera utvecklingsåtgärder för metallbranschen i Österbotten.

  • Klustret marknadsför de österbottniska metallföretagen via finnmet-portalen, www.finnmet.fi.
  • Presenterar företagen på mässor i Norden.
  • Ordnar och deltar i business-to-business möten och arrangerar informationstillfällen för att få nya huvudmän och beställare till företagen.
  • Branschens image och attraktionskraft ska höjas genom olika åtgärder för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft framöver. Klustret koordinerar åtgärderna i samråd med utbildarna och företagen.
  • Genom klustrets verksamhet så optimeras och koordineras resurserna i landskapet så att företagen får maximal nytta av utvecklingsåtgärder och onödiga överlappningar undviks.
  • Näringslivsbolagens uppgift är att kontakta metallföretagen och kartlägga behovet av marknadsföring, försäljning, produktutveckling, mm. Näringslivsbolagen förmedlar vidare behovet av kompetensutveckling och utbildning till utbildarna i landskapet.
  • Utbildarnas roll är att planera och genomföra lämpliga åtgärder för att stärka företagens kunnande och konkurrenskraft framöver.

Vision:

Österbottniska metallföretagen är attraktiva och konkurrenskraftiga samarbetsparters och leverantörer. Finnmet Partners är ett utvecklingsprojekt för metallbranschen (metallklusterprojekt) inom landskapet Österbotten (Kristinestad - Kronoby och Kyrolandet) och pågår under perioden 01.01.2011 - 30.06. 2014.

Målgruppen för projektet är de ca 300 metallföretag som ingår i det österbottniska metallklustret.
Huvudaktör inom detta projekt är Yrkesakademin i Österbotten (YA) i samarbete med Dynamo, VASEK, Concordia, Merinova, VAKK, Optima, KPAKK.

Läs mera på: http://www.finnmet.fi

Slutrapport: http://www.finnmet.fi/images/slutrapport.pdf

Kontaktuppgifter till projektets genomförare:

Yrkesakademin i Österbotten, YA
Adress: Silverbergsv. 23, 66200 Korsnäs
Kontakt: Göran Östberg
GSM: 050 3619 185
Fax: (06) 324 2510
E-post: goran.ostberg@yrkesakademin.fi

Vaasanseudun Kehitys Oy
Vasaregionens Utveckling Ab (VASEK)
Adress: Nedre torget 1 A, 65100 Vasa
Kontakt: Antti Alasaari
GSM: 044 512 6613
Fax: (06) 317 7611
E-post: antti.alasaari@vasek.fi

Ab Företagshuset  Dynamo Yritystalo Oy
Adress: Närpesvägen 2, 64200 Närpes
Kontakt: Raymound Wesander
GSM: 0400 365 405
Fax: (06) 224 1288
E-post: wesander@tawi.fi

Ab Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia
Adress: Skolgatan 25, 68600 Jakobstad
Kontakt: Maria Nybäck
Tel : 010 239 7550
GSM: 040 337 7574
Fax: 010 239 7560
E-post: maria.nyback@concordia.jakobstad.fi

Oy Merinova Ab
Adress: PL 810, 65101 Vaasa
Kontakt: Mika Konu
GSM: 0400 730 747
Fax: (06) 282 8299
E-post: mika.konu@merinova.fi

Keski – Pohjanmaan aikuisopisto
Adress: Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
Kontakt: Max Hagström
GSM: 040 8085 022
Fax: (06) 825 8119
E-post: max.hagstrom@kpakk.fi

Optima Samkommun
Adress: Trädgårdsg 30, 68600 Jakobstad
Kontakt: Dan Lindgren
Tel: (06) 785 5274
GSM: 044 7215 274
Fax: (06) 785 5299
E-post: dan.lindgren@optimaedu.fi

Vaasan vuxenutbildningscenter – VAKK
Adress: Smedsbyvägen 16, 65100 Vasa
Kontakt: Markus Raunio
GSM 040 5877 270
Tel (06) 213 5111
Fax (06) 213 5213
E-post: markus.raunio@vaasa.fi

Finansiär:
  • ERUF / Österbottens Förbund
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)