INNI Innovativa lärmiljöer

INNI Innovativa lärmiljöer

Projekttid: 01.01.13 31.12.14

Målgrupp

Undervisningspersonal, handledare, egenföretagare, företagspersonal

Beskrivning:

INNI kommer att utgöra förarbetet kring utvecklingen av ett koncept för lärcenter där fokus ligger på innovativa lärmiljöer o pedagogiska metoder:

 1. Modeller för innovativa o kreativa lärmiljöer. Syftet är att skapa förutsättningar för att möta näringslivets behov av kompetensutveckling i Jakobstads- och Vasaregionen. (Ansvar: Novia, Optima).
 2. Modeller för användarvänlig, lättillgänglig o motivationshöjande digitala multimodala lärmiljöer. (Ansvar: YA!).
 3. En konkret plan för beståndsdelarna i ett innovativt fysiskt lärcenter. (Ansvar: Optima).
 4. Höjning av den IKT-pedagogiska kompetensen hos utbildare. (Ansvar: ÅA/CLL).
 5. Interaktiv webbsida som utgör en gemensam mötesplats för näringslivets aktörer o utbildningsanordnare (Ansvar: YA!, Optima genomför).
 6. Ökad flexibilitet inom vuxenutbildningen för vuxna med särskilda behov. (Ansvar: YA!).
 7. Samverkan mellan projektets utbildningssamordnare o regionens företag. Lokala strukturer för samverkan o samordning kring vuxnas o ungdomars lärande för att kunna utveckla moderna optimala lärmiljöer som bättre motsvarar arbetslivets mångsidiga krav. (Ansvar: Optima, Novia).

Med projektet vill vi generera förutsättningar för målgrupperna (undervisningspersonal, handledare, egenföretagare o företagspersonal) att utveckla sin kompetens att arbeta i innovativa lärmiljöer.


Yrkesakademin i Österbotten deltar i samarbetsnätverket med Optima, Novia och Åbo Akademi/CLL kring projektets övriga åtgärder.

 Projektets slutrapport kan läsas här.

Kontaktperson:
 • Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
Partner:
 • Optima (koordinator), Novia/CLL, Åbo Akademin/CLL
Finansiär:
 • ESF / ELY
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)