Jobmatching

Projekttid: 01.01.15 31.12.17

Målgrupp

Unga vuxna och långtidsarbetslösa

Beskrivning:

 

Projektets huvudsakliga mål är att matcha rätt person med rätt arbetsplats. I detta fall handlar det om personer som pga. olika omständigheter, inre eller yttre, har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Målsättningen är att arbetsförhållandet blir bestående eller att arbetsprövningen ger upphov till ett arbetsförhållande.

Deltagare till projektet nås främst via TE-byrån, men även via Karriärträningsgrupper, Arbetsträningstjänsten, olika dagverksamheter såsom ungdomsverkstäder och dagcenter, arbetskraftsutbildning (studerande i slutskedet av studierna) samt sociala myndigheter.

Kontaktperson:
  • Nina Pihl, nina.pihl@yrkesakademin.fi, tfn 044-750 32 83
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland/Europeiska socialfonden
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)