Kompetensutveckling i nätverk

Kompetensutveckling i nätverk

Projekttid: 01.08.13 31.12.14

Målgrupp

De centrala målgrupperna är experter i projektets partnerföretag och utbildningsanordnarnas personal.

Beskrivning:

Projektets målsättning är att skapa olika sätt att nyttja och utveckla den expertis som finns i näringslivet för genomförandetav Utvecklings- och serviceuppgiften för arbetslivet (TYKE).

Detta sker genom följande delmål:

  • skapa en samverkan med parter i arbetslivet, vars utvecklingsbehov, trender, svaga signaler inom valda branscher och yrkesgrupper knyts an till läroanstalternas verksamhet,
  • i relation med och i ovan nämnda samverkan identifiera expertis i företag och organisationer inom valda branscher och yrkesgrupper,
  • utarbeta modeller för hur denna expertis, inkluderande faciliteter och miljöer, kan användas inom vuxenutbildningen och specifikt för genomförandet av TYKE – uppgiften,
  • för utökad samverkan mellan läroanstalten och företagen, specifikt utarbeta och pilotera modeller som skapar och upprätthåller nätverk för kompetensutveckling genom nyttjande av sociala medier och andra nätverk.

 

Kontaktperson:
  • Björn Brännbacka, bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi, tfn 044 750 3294
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Regionalförvaltningsverket med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)