Korsnäs i framtiden

Projekttid: 01.02.13 31.12.14

Beskrivning:

Den övergripande målsättningen för projektet, är att skapa en funktion som utvecklar och säkerställer nödvändiga förutsättningar för Korsnäsföretagens existens och utveckling. Detta innebär skapandet av en åtgärdshelhet som tryggar nyetableringar av företag och de befintliga företagens existens och utveckling. Målet är att den funktion som utvecklas inom projektet är en pilotfunktion som skall kunna nyttjas för företagsutveckling på andra områden och i andra kommuner med svårigheter och utmaningar.

Åtgärder och verksamhet:

  • Information
  • Kartläggning av företagen
  • Mobilisering av resurser
  • Inspirationsevenemang och mentorsverksamhet
  • Informationstillfällen, föreläsningar och utbildningsdagar
Kontaktperson:
  • Sofia Mitts-Björkblom, 050-3306041


Finansiär:
  • Finansiärer
Projektet finansieras av NTM-centralen (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) med 90 % av totalkostnaderna. Den privata finansieringsandelen står Korsnäs företagare r.f. för. 

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)