Kunskapsutbyte inom design och hantverk 3

Kunskapsutbyte inom design och hantverk 3

Projekttid: 01.09.11 31.08.12

Målgrupp

Studerande

Beskrivning:

Kunskapsutbyte inom design och hantverk 3

Detta projekt är en fortsatt vidareutveckling av samarbetet och studerandeutbytet mellan YA och  Østfold Møbelsnekkerskole i Norge inom yrkesområdena 3D design, formgivning, snickeri och möbelrenovering. Samarbetet inom Kunskapsutbyte inom design och hantverk 3 skulle komma att gälla utväxling av kunskap. Målsättningen med projektet är att utvidga förståelsen och kunskapen för hantverksämnen i Norge och Finland. Möjlighet ges att föra vidare viktiga, traditionsrika kunskaper samt gemensamt arbeta för att kreativa hantverksyrken och småskaligheten fortlever.  En viktig del i detta samarbete är att förbättra de studerandes kommunikativa förmåga i ett annat nordiskt språk, något som på sikt stärker den nordiska identiteten och det nordiska kunnandet.

Inom projektet kommer 3 studerande från Østfold Møbelsnekkerskole (ØMS) att delta i undervisningen vid YA, och från YA kommer 3 studerande att delta i undervisningen vid ØMS. En medföljande lärare från vardera läroanstalten deltar också i syftet av att stöda de studerande under resan och utbytesperioden samt även ge undervisning inom sitt eget specialområde i den mottagande skolan.

Ett resultat av projektet är att undervisningen inom de nämnda yrkesområdena skulle erhålla aktuellt och intressant stoff som är ajour med tiden samt att deltagarna får insikt i bevarandet av snickeriområdets kulturarv. Samarbetet skulle underlätta för såväl studerande som lärare, till nya kunskaper inom området.

 Projektet är en vidareutveckling av två avslutade projekt; Kunskapsutbyte inom design och hantverksteknik samt Kunskapsutbyten inom design och hantverksteknik 2.

Kontaktperson:
  • Internationell koordinator Susanna Vestling +358 500 440 586
Partner:
  • Østfold Møbelsnekkerskole i Norge
Finansiär:
  • Nordplus Junior
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)