Kursgården 2018

Kursgården 2018

Projekttid: 01.09.15 31.08.18

Målgrupp

Projektets huvudsakliga målgrupp är jordbrukare, pälsdjursuppfödare, växthusproducenter och småskaliga livsmedelsförädlare.

Beskrivning:

Projektets mål är att arrangera yrkesmässig fortbildning inom jordbruk, pälsdjursproduktion, växthusproduktion och livsmedelsförädling.

Projektet strävar till att utveckla yrkeskompetensen och att utveckla/effektivera företagen ekonomiskt och produktionsmässigt, samt att skapa förutsättningar för nya produktions- och förädlingsverksamheter.

Kontaktperson:
  • Nina Vide, nina.vide@yrkesakademin.fi, Tfn 050-407 00 58
Partner:
  • Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten /Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)