KVALIA, Kvalitetssäkring av inlärning i arbetet

Projekttid: 04.06.13 31.12.14

Målgrupp

De deltagande skolornas undervisningspersonal och studeranden inom de utbildningar som berörs av projektet, arbetsplatshandledare i företag inom ovannämnda branscher i regionen, skolornas ledningsgrupper och ansvariga för kvalitets- och ledningssystem.

Beskrivning:

Projektet har som mål att utveckla kvalitetssäkringen av arbetsrutiner både internt och externt i de två medverkande skolorna. Detta genom att betrakta arbetsrutiner internt och i samband med inlärning i arbetet, öka kunskapen, ansvarstänkandet och kompetensen i arbetssäkerhetsfrågor hos studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare i regionen. De deltagande skolorna utarbetar system för kvalitetssäkring av arbetssäkerhetsrutiner som gäller både inom läroanstalterna och på inlärning i arbetet platserna, samt höjer medvetenheten kring arbetssäkerhet både internt och externt.

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, 050 336 8280, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Projektet genomförs i samarbete med Optima.
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)