Kvalitetssäkring av inlärning i arbetet, fas 2

Projekttid: 02.06.14 31.12.15

Målgrupp

De deltagande skolornas undervisningspersonal, handledare och studeranden samt handledare på inlärning i arbetetplatserna.

Beskrivning:

Målet är att öka arbetssäkerheten inom läroanstalterna och på inlärning i arbetet genom att sprida resultat från föregående projekt Kvalia till nya branscher, samt testa några nya metoder för att ytterligare öka arbetssäkerheten. Metoderna som projekten skapar och sprider kommer under 2015 att förankras i organisationens arbetssäkerhets- och kvalitetsarbete genom att beslut tas om upprätthållande av metoderna.

Effekter som eftersträvas är att öka kunskapen, ansvarstänkandet och kompetensen i arbetssäkerhetsfrågor hos studerande, undervisningspersonal och arbetsplatshandledare i regionen. Yrkesutbildarna behöver hitta långsiktigt hållbara metoder för en god arbetssäkerhetsfostran för att kunna medverka till att framtidens arbetstagare i olika branscher ser arbetssäkerhet som en självklar del av arbetet.

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, 050 336 8280, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Projektet genomförs i samarbete med Optima.
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)