Lär för livet

Projekttid: 01.08.09 31.12.12

Beskrivning:

Den konkreta verksamheten består av att:

  • Kartlägga studiefärdigheter genom olika tester och skapande av en modell för självutvärdering av studiefärdigheter genom kartläggning av inlärnings-förutsättningar. Skapande av en modell till en individuell plan som ett komplement till den personliga examensplanen
  • Testa modeller av perceptionsförmåga och utarbeta webbaserad handledning för vuxenstuderande, utgående från kartläggning och perceptionsförmåga och en modell för en individuell plan för handledning.
  • Henkilökohtaismamismääräyksen 43/011/2006 mukaisen ohjaus- ja tukitoimien ja - tarpeiden tiedostaminen ja suunnitteluosaamisen lisääminen kouluttajilla. Ohjaus- ja tukitarpeiden määrittely, niiden kehittäminen ja kokeilu.

Detta innefattar modeller för utvidgad individualiserad handledning för vuxna studerande med olika inlärningsförutsättningar. Projektet strävar också till att definiera, utveckla, testa och informera om handledning och stödfunktioner samt stödbehov enligt Föreskrift om individualisering 43/011/2006. Inom projektet utvecklas också ett koncept för genomförande av personlig tillämpning för vuxenstuderande vid inlärningsformer som avviker från traditionell läroanstaltsbaserad undervisning.

 

Kontaktperson:
  • Projektkoordinator: Nina Pihl, 044 750 32 83, nina.pihl@yrkesakademin.fi
Finansiär:
  • ESF / UBS
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)