LärKraft

Projekttid: 02.06.15 31.12.16

Målgrupp

Studerande, utvecklingspersonal, referensgruppen Idéverkstaden, lärare/utbildare inom datanom och merkonomutbildningarna i Närpes.

Beskrivning:

Projektet består av utvecklingsområden som; pedagogisk utveckling, e-lärande och kompetenshöjning inom IKT samt 3D-miljöer och lärande.

Inom projektet LärKraft fortsätter vi ge tekniskt och pedagogiskt stöd till undervisande och handledande personal för att skapa förutsättningar till fortsatt pedagogisk utveckling med IKT och e-lärande i fokus. Detta görs genom att:

* Fortsätta trendspaning och benchmarking av IKT i undervisning samt e-lärande nationellt, trendspotting i Europa samt genom en fortsatt omvärldsanalys

* Utbilda, stöda och handleda personal gällande e-lärande och IKT i undervisning inom svenskspråkig yrkesutbildning

* Pilotera nya metoder och modeller samt e-tjänster i molnet (tex Gamification/spelifiering, spelbaserat lärande, 3D-miljöer och 3D-utskrift, MinecraftEDU som server och molntjänst)

* Upprätthålla nätverket för e-lärande inom svenskspråkig yrkesutbildning, samarbete och kunskapsutbyte mellan e-learningkoordinatorerna

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi och Kim Vesterbacka, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Axxell, Optima, Point College och Prakticum
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)