Lärmiljö - Oppimisympäristö S20235 Lärmiljö - Oppimisympäristö S20235

Lärmiljö - Oppimisympäristö S20235

Projekttid: 02.04.15 01.01.18

Målgrupp

Lärare, utbildare, stöd- och handledningspersonal, utvecklingspersonal, skolans ledning, studerande, arbetsplatser och arbetsplatshandledare.

Beskrivning:

Projektets mål är att ta ibruk ett interaktivt verktyg som studerande känner igen och är en del av deras vardag, där vi kan integrera information och materialöverföring, diskussioner, inlämning av inlärningsuppgifter och handledning i ett och samma verktyg. Detta gör vi genom att:

• skapa en lärmiljö på nätet där lärare, stödpersonal och studerande kan interagera för att dela information, erfarenheter och material samt göra upp en basmodell på en examensdel som sedan kan fungera som exempel

• arrangera workshop- och diskussionstillfällen för lärare och stödpersonal inom den nya lärmiljön, några personer från varje pilotavdelning som sedan kan fungera som stödpersoner för sina kollegor

• stegvis övergång till den nya lärmiljön så att studerandes individualitet och särskilda behov beaktas

• information/handledning till arbetsplatserna vad detta innebär för samarbetet inom den kompetensbaserade yrkesutbildningen

• effektivera de resurser vi har genom att planera kostnadseffektivare undervisningsarrangemang som baserar sig på denna lärmiljö

• integrera och fortsätta utvecklingen av konceptet 1:1 med bring your own device (studerande ska kunna använda egna mobila verktyg, oberoende av tillverkare och operativsystem) samt stöda den pedagogiska utvecklingen (e-lärande, didaktiska metoder och modeller vid 1:1 som tex Flipped classroom och Blended learning)

• erbjuda tekniskt och pedagogiskt stöd samt handledning åt undervisande personal i användning av mobila verktyg

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, tfn +358 (0)50 336 8280, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Vasa Yrkesinstitut (koordinator)
Finansiär:
  • NTM-centralen i Mellersta Finland, utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)