Digital Horisont S20629

Digital Horisont S20629

Projekttid: 01.01.16 31.12.18

Målgrupp

Personalen i de delaktiga utbildningsorganisationerna och företagen, experter i nätverket och studerande. Den indirekta målgruppen utgörs av arbetstagare med anknytning till projektverksamheten.

Beskrivning:

Genom detta utvecklingsprojekt får vi möjlighet att:

* fortsätta höja kompetensen och färdigheterna kring e-lärande och IKT i undervisning samt trendspana genom att läsa in vilka metoder och modeller som också i framtiden kan stöda ett aktivt och flexibelt lärande och bygga upp ett IKT-mentornätverk

* hitta modeller för hur öka personalens IKT kompetens och uppmuntra att blicka mot den digitala horisonten samt hur påvisa digital kompetens för att kunna tyda fortbildningsbehov som finns samt erbjuda personalen möjlighet att utveckla sina IKT-färdigheter och -kompetenser

* delta i benchmarkingbesök samt i konferens- och seminarieprogram i enlighet med projektgruppens planering och genomförande

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, tfn +358 (0)50 336 8280, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Optima (koordinator) och Datero
Finansiär:
  • NTM-centralen i Mellersta Finland, utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)