Las Valmas

Projekttid: 08.06.15 31.12.16

Målgrupp

Studerande som går Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning, studerande inom yrkesutbildningen, samt utbildare/lärare för handledande utbildning samt yrkesutbildning

Beskrivning:

Målsättning:

  • Möjliggöra utveckling av lättläst genomförandeplan
  • Stöd för införandet och genomförandet av den nya utbildningen.
  • Fungerande modeller för flexibla övergångar mellan grundexamina och Valma så att de studerandes individuella behov och målsättningar stöds.
  • Studerande ska får insikt i, kunskap om och praktiska erfarenheter av de olika branscherna. För detta behövs målvetet arbete tillsammans med branscherna. 
Kontaktperson:
  • Jonna Grangärd, jonna.grangard@yrkesakademin.fi, tfn 050-303 62 59
Partner:
  • Koulutuskeskus Sedu fungerar som koordinator och Luovi, Jedu, Kpedu, Optima, VAKK och VYI som samarbetsparter
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)