Ledarskapsforum PRO 2013-2014

Beskrivning:

Ledarskapsforum PRO
Ledarskapsforum utvecklas och blir Ledarskapsforum PRO.

Vår målsättning är att skapa ett ännu bättre Ledarskapsforum med profilen framtidsinriktad, professionell och pro Österbotten.

Ledarskapsforum PRO erbjuder våra österbottniska företag och organisationer en professionell arena för ledarskapsutveckling.

Ett stort antal österbottniska näringslivsproffs medverkar i Ledarskapsforum PRO. Ofta är proffsföreläsningarna uppdelade i förmiddag och eftermiddag under samma rubrik, men med olika infallsvinklar.
Ett proaktivt ledarskap och att våga vara framtidsinriktad är också ett genomgående tema för Ledarskapsforum PRO.
Med Ledarskapsforum PRO 2013-14 vill vi utveckla Österbotten med gott ledarskap.
Ni är alla hjärtligt välkomna med - Nu kavlar vi upp ärmarna…

Ledarskapsforum PRO

– en arena för dig som vill utvecklas som ledare

Syftet med ledarskapsforumet är att du som deltagare ska få stöd i ditt arbete som ledare/chef.
Du kan delta i ett eller flera föreläsningstillfällen eller i hela föreläsningsserien. Du får intyg över deltagande i
enskilda dagar.

Vill du ha intyg över genomgånget Ledarskapsutvecklingsprogram (LUP) bör du delta i 10 föreläsningar och
uppgöra en plan hur du tänker utveckla dig själv som ledare.

Föreläsningarna fungerar också som förberedande utbildning för avläggande av delar ur en yrkes- eller specialyrkesexamen.

Omfattning

Ledarskapsforumet fördelar sig på 18  föreläsningsdagar under två terminer, deltagaren kan fritt välja 10 stycken
dagar. Deltar du i Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP) eller avlägger en examen får du tillgång till föreläsningsmaterialet från alla 18 dagar på nätet.

Pris
95 €/dag eller 270 €/termin för Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP)

Plats
Föreläsningarna ordnas antingen i Vasa, Jakobstad eller vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes.
Adress för föreläsningarna i Vasa och Jakobstad meddelas senare.

För mer information
Johnny Forsman, tfn 044 750 32 60 (Vasa)
johnny.forsman@yrkesakademin.fi
Carina Storhannus, tfn 044 750 32 32 (Närpes)
carina.storhannus@yrkesakademin.fi
Linda Nygård, tfn 050 433 24 06 (Jakobstad)
linda.nygard@yrkesakademin.fi

Anmälan
Senast två veckor innan kursstart om du anmäler dig till enskilda dagar. Anmäl dig till utbildningssekreteraren,
tfn (06) 324 23 77 eller vuxcenter@yrkesakademin.fi. Avbokningsavgift 50 € (debiteras ej om avbokningen sker innan
kursstart).

 


HÖSTEN 2013 – FÖRELÄSARE

Framtidens ledarskap

Ingen kan förutspå framtiden. Det är dock viktigt att blicka framåt och inse hur mångfacetterade de alternativa framtiderna är. Framsyn ger redskap att förbereda sig bättre inför framtiden och ta aktivt del i dess utvecklande i stället för att vara en passiv åskådare. Workshopen kommer att innehålla tankeväckande insyn om framtidens ledarskap samt interaktivt arbetande kring temat.

Föreläsare: Niko Herlin
Onsdag 11.9.2013 kl. 9 – 15 i Gamla Vasa

Att skapa och leda varumärken

Ett varumärke uppstår inte ”av sig själv”. För att bygga upp ett varumärke behövs långsiktighet och mycket arbete. Ett varumärke är inte endast en symbol, utan det inkluderar allting som företaget gör.

Vi får höra exempel både från B-to-B och B-to-C världen både från det globala Vacon och mera lokala Wasaline. Hur bygga upp ett starkt varumärke kostnadseffektivt.

Skapandet av varumärket Noolan

Designern bakom varumärket Noolan, Marja Rak, berättar om hur framgångshistorien med förtetaget fått sin början. Vi får höra den både intressanta och lärorika skildringen med ingredienser av både med- och motgångar som lett fram till det varumärke Noolan representerar idag.
Marja har byggt upp företaget från sina egna ideer till vad som idag är ett företag med internationellt anseende Företaget har numera återförsäljare i många länder, bland annat i Skandinavien, Europa och USA samt egna boutiquer i Jakobstad och Helsingfors. Även en helt ny webaffär skall lanseras hösten 2013. Kom och ta del av skildringen av både skapandet av ett varumärke samt vardagen för en företagare i Finland idag.
 
Föreläsare: Catarina Fant och Marja Rak
Onsdag 25.9.2013 kl. 9 – 15 i Gamla Vasa

Excel för förmän och företagare

Målet är att deltagarna ska känna att de behärskar Excel och kan bli bättre
på sitt eget expertkunnande med stöd av programmet. Deltagarna ska få känna sig kompetenta i att använda Excel oavsett  vilken bransch de verkar inom. Kurshelheten består av två kvällar.

Föreläsare: Johanna Björkell
Dag 1: Onsdag 2.10.2013 kl. 18 – 21 i Närpes
Dag 2: Torsdag 3.10.2013 kl. 18 – 21 i Närpes

Att leda sig själv och andra (PEILI)

Kursavsnittet "Att leda sig själv och andra" skall ge deltagarna en bättre förmåga att höja prestationsnivån, både sin egen och sina medarbetares. Vi kommer att tala om effektiv och övertygande kommunikation, motivation, målmedvetenhet, internt entreprenörskap, kreativitet mm.

Föreläsare: Rafael Frans
Tisdag 22.10.2013 kl. 9-12  i Gamla Vasa
Onsdag 23.10.2013 kl. 9-12  i Jakobstad

Nätverka som ledare och företagare

För att lyckas nätverkar föreläsarna med olika intressegrupper och organisationer. De berättar om olika case och beskriver hur man lyckas nätverka.

Föreläsare:
Robert Olander och Dag Sandås
Tisdag 29.10.2013 kl. 9 – 15 i Gamla Vasa

Från vision till handlingsplan

Framgångsrika företag och organisationer är ständigt på väg mot framtiden.  Sven-Erik Granholm berättar utgående från egna erfarenheter om strategiarbete och om hur strategierna kan förverkligas genom att involvera och engagera alla parter från styrelsen till personalen.

Föreläsare: Sven-Erik Granholm
Torsdag 14.11.2013 kl. 9 – 15 i Gamla Vasa

Prioritera rätt i ditt ledarskap och företagande

Bli medveten om ditt beteende och ditt ledarskap. Det som motiverar dig behöver inte nödvändigtvis motivera dina medarbetare. Föreläsningen ger dig insikter och konkreta verktyg hur du kan öka produktiviteten genom att prioritera rätt saker. Under dagen behandlas också vikten av att delegera och fördelningen av ansvar och befogenheter.

Föreläsare: Christoph Treier
Torsdag 21.11.2013 kl. 9 – 15 i Närpes

Skapa och utveckla kundrelationer

 • Var hittar jag kunder?
 • Hur behåller jag kunder?
 • Vem vill jag ha som kunder?
 • Fråga – enda sättet att mäta om du är på väg åt rätt håll!
 • Ta kritik och gör något av det
 • Våga sälja

Vart är kunden på väg?

Kundrelationernas betydelse för en framgångsrik verksamhet är numera närmast en självklarhet. Men världen förändras. Morgondagens kunder ställer helt andra krav på delaktighet, tillgänglighet och service.  Vart är då kunden på väg? Vilka trender kan vi se redan idag? Vilka blir konsekvenserna för företag och organisationer som vill stärka sina kundrelationer? Och inte minst – hur gör andra företag? Under inspirerande ledning av Ralf Blomqvist rätar vi ut frågetecknen.

 • Nu individualism, medskapande och kontexter: Kundens förnyade roll i strategiarbetet
 • Morgondagens kundrelationer – trender och tendenser
 • Praktiska tips kring hur du förbättrar dialogen med dina kunder


Föreläsare:
Annika Rak och Ralf Blomqvist
Måndag 2.12.2013 kl. 9 – 15 i JakobstadVåren 2014 – Föreläsare

Projektledning – från idé till resultat

Hur planerar man och genomför utvecklingsprojekt? Olika slag av projekt, projektets faser samt projektledarens roll med inslag av praktiska exempel och verktyg.

"Projektledning- från idé till resultat"
En överblick hur Citec med projektledning styr planerings projekt.

Föreläsare: Harriet Bystedt och Kaj Björkqvist
Onsdag  15.1.2014 kl. 9 – 15 i Gamla Vasa

Utveckla företagets viktigaste resurs

Modeller för framgångsrik personalutveckling – Case ABB  
En kompetent personal är stommen till allt och genom att utbilda, motivera och ge möjlighet till karriärutveckling stöder arbetsgivarna även arbetsmotivationen och lojaliteten gentemot företaget. Johanna Kakkuri berättar med konkreta exempel om på vilket sätt ABB jobbar med personalutvecklingen i Finland.

Hållbar kunskapsledning - utveckla och sprid tyst erfarenhetskunnande
Dagens kunskapsledning skall säkra att organisationen ständigt utvecklas och är nyskapande samtidigt som kontinuiteten, i värdefull kunskap, bevaras. För att klara oss krävs det att alla lär sig av varandra, delar med sig av kunnande och skapar ny kunskap inom sina arbetsuppgifter.

Föreläsare: Johanna Kakkuri och Tua Herrgård
Onsdag 29.1.2014 kl. 9 – 15 i Jakobstad

Kommunikation och växelverkan – meningsfulla möten

Möten kan fungera som meningsfulla verktyg för ett mer effektivt och engagerat arbete. Målet med kursen är att identifiera olika sätt man kan använda i kommunikation och växelverkan med andra, så att mötena leder till gemensamma mål, inbjuder till meningsutbyte och ger resultat och tillväxt.

Föreläsare: Carola Lindholm-Gerlin
Tisdag 11.2.2014 kl. 9 – 15 i Gamla Vasa

Marknadsföringskommunikation – hur nå ut med ditt budskap

En bra produkt räcker inte – marknadsför!
Våra målgrupper blir allt mera internationella och allt mer kräsna. Genom att fånga upp trender och omsätta dem till smart marknadsföring skapar du bättre förutsättningar för ditt företag att stå sig i konkurrensen. Under föreläsningen kommer vi att gå igenom fem delområden som dagens marknadsförare bör beakta i sitt arbete.

Digital marknadsföring

Världen är idag full av reklam samt exponering av varumärken och produkter.
Små företag kan ha svårt att konkurrera bland stora företag som har en jättebudget för marknadsföring både i tidningar och TV. På Internet kan även ett litet företag ha möjlighet att konkurrera om man effektivt använder varje euro som läggs ned i marknadsföring.

Föreläsare: Suvi Marko och Peter Hellström
Onsdag 19.2.2014 kl. 9 – 15 i Närpes

Innovativa och produktiva team

Bonden Paavo var kung på sin åker men det var ofta långt hem eller till sin granne. I Norden är vi inte samma tradition som andra ställen i att arbeta i team. Forskning visar att människor som arbetar i team är mer effektiva en om man arbetar ensamma. Under denna dag lär vi oss om hur man bygger goda innovativa och produktiva team.

 • När behövs team?
 • Typer av team
 • Hur sammansätta team?
 • Hur leda team?
 • Team roller
 • Sociala sampel
 • Effektivt teamarbete

Föreläsare: Lars Losvik
Tisdag 5.3.2014 kl. 9 – 15 i Jakobstad

Ta hand om dig själv och ditt arbete

Ta hand om dig själv och ditt arbete handlar om: Hur man hittar balansen i sitt liv, den holistiska människan, hälsans olika aspekter, planering och tidsanvändningen, kroppens signaler och olika avslappningsövningar.

Föreläsare: Marianne Fäldén
Tisdag 18.3.2014 kl. 9 – 15 i Gamla Vasa

Från idé till produkt – innovationer i praktiken

Föreläsare: Mikael Björkman och Stefan Asplund
Tisdag 8.4.2014 kl. 9-15 i Gamla Vasa

Bli bättre på försäljning

Vi österbottningar är, sägs det kompetenta och företagsamma. Vi är duktiga på innovationer och produktivitetshöjande åtgärder. Förutom då en sak: att sälja våra produkter och tjänster, och ännu värre: att skaffa nya kunder! Under dagen behandlas teman såsom:

 • Marknaden och tiderna förändras. Hänger vi med?
 • Imagen, en del av affärs iden!
 • Vilka egenskaper behövs för att lyckas inom försäljning?
 • Kunden avgör vad som är god betjäning. Dra nytta av kundresponsen.
 • Att nå upp till kundens förväntningar och överträffa dem!


Föreläsare: Rainer Nordström
Onsdag 7.5.2014 kl. 9 – 15 i NärpesFöreläsare

Stefan Asplund
Är Finlands första diplomerade uppfinnare. Driver sedan 1992 Dallas Pizza Palazzo.

Johanna Björkell
Johanna Björkell är IT-Pedagog, coach och har två egna företag

Mikael Björkman
Michael Björkman fungerar idag som Technical Director, Marketing Vacon Plc

Michael Björkman har lång erfarenhet från ett arbetsfält som inbegriper marknadsföring, tekniskt  understöd, utvecklingsarbete, etc. Michael ansvarar idag för produktplanering (product strategy) inom Vacon.

Kaj Björkqvist
Kaj Björkqvist jobbar vid Citec Oy Ab med utveckling av företagets projektledning.
Kaj är certifierad projektledare IPMA-C.

Ralf Blomqvist
Ralf har i 20 år verkat som rådgivare åt företag och organisationer i frågor som rör kunddriven verksamhetsutveckling. Efter studier på handelshögskolorna i Göteborg och Helsingfors introducerade han begreppet Relationsmarknadsföring i Norden som medförfattare till boken med samma namn (1993). Boken blev snabbt ett referensverk inom området och har till dags dato sålts i drygt 15 000 exemplar. Ralf är även medförfattare till en rad andra böcker inom bl. a. kundrelationer och kvalitetsarbete.
Ralf är flitigt anlitad som föredragshållare och utbildare både inom privat och offentlig sektor. Han föreläser även sedan många år regelbundet på KTH Executive School.

Harriet Bystedt
Harriet Bystedt Jobbar på Yrkesakademin som projektchef och har erfarenhet av att planera och genomföra utvecklingsprojekt främst inom offentlig förvaltning och utbildning.

Catarina Fant
Catarina Fant är tidigare Head of Corporate Brand på Vacon. Numera fungerar Catarina som Wasalines Marknadsförings- och kommunikationsdirektör.

Rafael Frans
Politices magister Rafael Frans äger och driver Raffinato Ab. Rafael har en mångsidig utbildning och en bred erfarenhetsbas att stå på. Han har genomgått IBM:s krävande utbildningsprogram för försäljare i USA, Markkinointi-instituuttis utbildningsprogram för marknadsledning och flera andra kurser, där ledarskap, kommunikation och presentationsteknik har stått i fokus. Rafael har gedigen erfarenhet av personalutbildning och hans kurser i ledarskap. kommunikation, serviceutveckling, försäljning och presentationsteknik har rönt stor uppskattning bland kursdeltagare i både Finland och Sverige. I Österbotten är Rafael också känd för sitt arbete med amatörteater. De produktioner, som han har regisserade under 1980- och 1990-talen drog en publik på totalt över 50.000 personer.

Marianne Fäldén
Marianne Miisu Fälden är privatföretagare. Hon är utbildad Diplom Ingenjör, NLP-master, Quigong instruktör och har sysslat med organisationers verksamhetsutveckling, personalutveckling samt processutveckling och system.

Sven-Erik Granholm
Sven-Erik har jobbat i ledande uppgifter i flera olika branscher sedan mitten av 1970-talet, bl.a. som verkställande direktör för Kvevlax Sparbank under 12,5 år och före det som regiondirektör för pensionsförsäkringsbolaget Verdandi i 12 år. Under åren 1984 - 2000 drev han en liten bokföringsbyrå i egen regi. Sven-Erik har också varit medlem i sparbanksförbundets styrelse. Han verkade som viceordförande i SP-Fondbolag AB:s styrelse från starten 2003 till 2008.”

Peter Hellström
Peter driver företaget Digital Marketing som gör digital marknadsföring, speciellt för små och medelstora företag. Han har arbetat professionellt med Internet sedan 1999 och både föreläser och drar kurser i digital marknadsföring samt försäljning och sökbarhet på internet.  Peter är ingenjör till sin utbildning och har en bakgrund som produktutvecklare och inköpschef inom industrin.

Niko Herlin
Niko Herlin jobbar som konsult och futurist på Finpro. Han har jobbat med framtidsrelaterade teman sedan år 2000. Som futurist på Finpro hjälper han finska företag att blicka framåt och göra framtidshållbara planer och strategier. Han har även jobbat som marknadsanalytiker och business intelligence specialist. Till arbetserfarenheterna hör även en kort tid som projektforskare vid Åbo Akademi.

Tua Herrgård
Tua Herrgård är ekonomie doktor i företagsledning med kunskapsledning som specialitet. Hon har lång erfarenhet som föreläsare och utbildare både nationellt och internationellt. Hon har utbildat allt från universitetsstuderande till företagsledare, läroavtalshandledare, mentorer m.fl. Resultatet av hennes forskning och praktiska erfarenheter är diskussionsspelet KNOW-HOW, ett verktyg för spridning av det tysta kunnandet. Tillsammans med beställaren utvecklar Tua Herrgård tillfällen t.ex. om tyst kunnande, teamarbete, förändring och kontinuitet, ledarskapshandledning, kunskapsledning, -spridning, -kartläggning samt ledning av olikheter och generationsväxling i arbetslivet.

Johanna Kakkuri
Johanna jobbar på ABB i Finland, där hon ansvarar för rekryteringar samt utvecklingen av en personalstyrka på drygt 6000. I korthet går hennes jobb ut på att hitta kompetenta personer till rätt jobb samt sedan utveckla deras kompetens vidare. Under hennes tid på ABB har hon tagit fram och utvecklat ett flertal utbildningsprogram samt sätt att mäta personalens kunskapsnivå. Hon anser att personalen är stommen till allt och genom att utbilda, motivera samt ge möjlighet till karriärutveckling har en starkt positiv inverkan på produktiviteten inom företaget.

Carola Lindholm-Gerlin
Carola Lindholm-Gerlin är en omtyckt ledarskapskonsult och certifierad coach (ACC). Hon har lång erfarenhet av organisationsutveckling, konflikthantering och kommunikation, och arbetar gärna med företag och organisationer i förändring.

Lars Losvik
Lars Losvik är utbildad i vuxenpedagogik och ledarskap vid Helsingfors Universitet. En av Nordens mest uppskattade föreläsare! ”Sällsynt rolig och engagerande föreläsare som kombinerade humor med teori på ett mycket mänskligt sätt!”

Suvi Marko
Suvi ansvarar för Vasaregionens marknadsföring. Hon har sin bakgrund i marknadsföring och kommunikation med erfarenhet från energiteknologibolaget Wärtsilä samt av marknadsföring av ledande finska livsmedelsvarumärken på Raisio och Atria.

Rainer Nordström
Rainer Nordström har jobbat med försäljning och marknadsföring i över 25 år. Sedan 2007 har han jobbat som konsult och arbetar med företag i Österbotten och med regionens ledande vuxenutbildare.  Rainer jobbar med att förbättra lönsamheten i affärsverksamheten genom att gå igenom processerna i företaget och utbilda personalen i att ha ett ”businesstänk” med kunden i fokus.

Robert Olander
Robert är marknadsföringsdirektör på Merinova Oy Ab och jobbar med marknadsföring inom energiklustret. För att lyckas nätverkar han med olika intressegrupper och organisationer. Han berättar om olika case och beskriver hur han lyckas nätverka.
Annika Rak
Jag är hälsoinspiratör i mitt egna företag och VD för Finlandsdelen av ett internationellt företag.
I båda egenskaperna ligger kunden som person i fokus. Min huvudsyssla är att skapa och utveckla både kundrelationer och organisationen i sin helhet. Jag samarbetar med kolleger i flera olika länder och har  utvecklat en del egna modeller speciellt anpassade för Finland.

Marja Rak
Kläddesignern Marja Rak är utbildad konstmagister och har studerat på Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Hon har tillsammans med sin man Jonas skapat varumärket Noolan.
Noolan är ett lokalt dialektord och betyder nordanvinden. Företaget har fått många utmärkelser, de mest prestigefyllda är Taitopriset 2010 och Finlandspriset från samma år.
Från att ha varit ett lokalt och efter hand erkänt finländskt bränd håller nu Noolan på och erövrar både Europa och USA.

Dag Sandås
Dag Sandås graduated from HANKEN, the Swedish School of Economics and Business Administration in Vaasa, Finland, with a master's degree in corporate finance. After working four years as Assistant and Acting Associate Professor at HANKEN in economics and corporate finance, he worked at Wärtsilä Diesel for 10 years, where he held different positions in corporate finance, including the role of Financial Director for the Marine Engines division. In 1998, Dag joined Vacon as CFO, and later moved to become CFO of Finn-Power in 2003 before joining The Switch at the end of 2006, when the company was founded.  He is now working as the CFO and Deputy to CEO at The Switch.

Christoph Treier
Treier är en schweizare som sedan många år tillbaka är bosatt i Finland och har anlitats av ett femtiotal finländska och utländska toppidrottare, företagsledare och musiker att hjälpa dem till att uppnå toppresultat. Bl.a. rallyvärldsmästare Marcus Grönholm och skidskytte-världsmästare KaisaMäkäräinen hör till hans klienter. Christoph är också en uppskattad föreläsare och behärskar konsten att motivera och inspirera. Han föreläser underhållande med en stor inlevelse och sprider entusiasm och optimism. Han presenterar komplexa samband på ett lätt förståligt sätt och får åhörarna inte bara att tänka efter utan också att agera. Treier hör till de få föreläsare som har över 100 talaruppdrag varje år.

 


Möjlighet till examen
Är du intresserad av att delta i Ledarskapsforum och samtidigt
avlägga en examen eller delar ur en examen, t.ex:

Yrkesexamen för företagare
Har du planer på att bli företagare eller har du nyligen
startat eget? Utveckla din affärsidé och lär dig hur man
startar och driver ett företag!

Anmälan och information:
Sydösterbotten
Cecilia Stenholm, tfn 050 408 83 47
cecilia.stenholm@yrkesakademin.fi
Jakobstad/Vasa
Linda Nygård, tfn 050 433 24 06
linda.nygard@yrkesakademin.fi

Specialyrkesexamen i företagsledning
Äger du eller leder du ett mindre företag?
Utveckla företaget och dig själv som företagsledare tillsammans
med andra företagare.
Anmälan och information:
Johnny Forsman, tfn 044 750 3260
johnny.forsman@yrkesakademin.fi

Specialyrkesexamen i ledarskap
Leder du en enhet inom den privata eller offentliga sektorn?
Utveckla den egna enheten samtidigt som du utvecklas
som person och ledare.
Anmälan och information:
Mats Österman, tfn 044 750 31 23
mats.osterman@yrkesakademin.fi
Se information om flera yrkes- och specialyrkesexamina
på www.yrkesakademin.fi under utbildning för vuxna.

Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)