Mångprofessionell studerandevård

Projekttid: 03.06.14 31.12.15

Beskrivning:

Utvecklingsprojektet jobbar med stöd för genomförandet av lagen om studerandevård genom följande tyngdpunkter:

- Utveckling av de tjänster som den nya elev-och studerandevårdslagen förutsätter.

- Stöd för beredningsprocessen och genomförandet av den generella och individuella studerandevårdsplanen.

- Utveckling och spridning av verksamhetsmodeller och material inom studerandevården som främjar de studerandes välbefinnande.

- Utveckling av verksamhetsmodeller och myndighetssamarbete för akuta kris-, hot-och farosituationer.

- Utveckling och spridning av utbildningsanordnarens egenkontroll i koppling till kvalitetsäkringen av studerandevården.

Kontaktperson:
  • Jimmy Sandbacka, tfn 050 5233448, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Axxell (koordinator), Optima och Inveon
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)