Mentor UFFE

Projekttid: 28.05.12 31.12.13

Beskrivning:

Målet med projektet "Mentor UFFE, utveckling för fristående examen" är att föra ut och omsätta i praktiken kvalitetsförbättrande verksamhetssätt på fältet och stimulera verksamma examensmästare till att upprätthålla och utveckla kvaliteten.

Mentor UFFE är en fortsättning på projektet UFFE. Bägge projekten vidareutvecklar Yrkesakademins i Österbotten långsiktiga mål att etablera sig som ett identifierbart och utåtriktat finlandssvenskt utvecklingscenter som sprider, höjer och upprätthåller kunnandet för att säkra kvaliteten i det fristående examenssystemet på svenska. Detta uppdrag sker i nära samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Mentor UFFE´s mål är att på nytt sätt fungera som mentor för verksamma examensmästare i Svensk-Finland. Mentor UFFE ska diskutera och coacha examensmästare att utveckla examensprocessen, bedömningsförfarandet och dialogen med bedömare och examinander.

 

Kontaktperson:
  • Johanna Backman, 044 750 32 29, johanna.backman@yrkesakademin
Finansiär:
  • UBS
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)