NABO - Nordisk arbets- och praktikutbyte inom barn- och omsorgsområdet

Projekttid: 01.06.13 31.05.14

Målgrupp

Studerande och personal

Beskrivning:

NABO - Nordisk arbets- och praktikutbyte inom barn- och omsorgsområdet

NABO är ett välfungerande nätverk som pågått i över 30 år mellan utbildningsanordnare i Sverige, Finland, Norge och Danmark. NABO syftar till att studerande och personal inom barn, vård och omsorgsutbildningarna från olika nordiska skolor får utbyta kunskaper inom respektive verksamhetsområde samt inom utbildning, språk och kultur.

Huvudmålet är ett värdefullt utbyte som vidgar vyer, stimulerar och utvecklar förmågor hos de studerande som deltar i de tvåveckors utbytesperioderna. De studerande får uppleva kulturmöten när de besöker skolor, praktikplatser och när de träffar männiksor inom olika verksamheter.  Detta ger en bredare kunskapsyn som kan leda til att de kan se alternativa lösningar när de ´sedan är verksamma i sitt eget land.  Lärarna får ta del av och inspireras av andra skolors pedagogik och metodik, och på så vis fungerar dessa utbyten som både kvalitetshöjande och utvecklande för den egna kompetensen och professionen.

Kontaktperson:
  • Internationell koordinator Susanna Vestling +368 500 440 586
Partner:
  • Center för flexibelt lärande, Elfrida Andrée Gymnasiet och Sandvikens Gymnasieskola/Sverige, Holtet Videregående skole/Norge, Social och sundhedsskolen/Danmark, Tavastia Vocational College och YA/Finland.
Finansiär:
  • Nordplus Junior
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)