Närodlat och kvalitet

Projekttid: 01.04.08 30.03.13

Målgrupp

Konsumenterna, jordbrukare och växthusodlare, förädlare och förpackare inom livsmedelsindustrin samt inköpare och offentliga sektorns matbespisning, t.ex storkökspersonal, inköpare.

Beskrivning:

Målet med projektet är att väcka ett större intresse för råvaror producerade i Österbotten och att öka utbudet på regionala råvaror och livsmedel. Att använda sig av närodlade livsmedel har positiv effekt på både ekonomin och sysselsättningen i regionen.

De inhemska livsmedlens konkurrenskraft på marknaden ökas genom att utveckla kostnadseffektiva logistiska alternativ och ta fram information om ren och etisk jordbruksproduktion.

Verksamheten utgår från det som gjordes inom projektet Regionproducerad mat i österbottniska storkök under 2004-2007.

 

Kontaktperson:
  • Kristina Linde, 050 572 41 53, kristina.linde@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Österbottens svenska producentförbund r.f. och Folkhälsan
Finansiär:
  • EJFLU / ELY
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)