Nordic Gateway 17-17-17

Nordic Gateway 17-17-17

Projekttid: 01.09.15 31.08.18

Beskrivning:

 

 Målsättningen är att hjälpa små och medelstora företag från Vasaregionen och Österbotten till nordens marknader.

  • Stöda SM-företagen i tillväxt, innovation och internationalisering med fokus på Norge - Sverige (delvis även Danmark).
  • Ordna kontaktskapande aktiviteter främst inom energi-, olja o gas-, marin-, metall- och gruvindustrin samt även bygg- och fiskeindustrin.
  • Kompetensutvecklingen inom marknadsföring, företagspresentation, försäljning, effektivt mässdeltagande, kontaktskapande och nätverkande vid matchmaking-träffar. 
  • Att öka företagens kunnande i att samarbeta både lokalt och internationellt, bygga nätverk och B2B - försäljning för exportbaserade produkter och tjänster från Österbotten
  • Bredda kundunderlaget och skapa mera tillväxt för underleverantörsföretagen i regionen.

 

Projektets hemsida: http://www.nordicgateway.fi

Kontaktperson:
  • Projektledare Olav Nylund, olav.nylund@yrkesakademin.fi, tfn 050-361 91 85
Partner:
  • Projektet är ett samarbete mellan Vasek, Viexpo och Yrkesakademin
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland/Europeiska regionala utvecklingsfonden
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)