Nordisk Ung Berättare - NUB

Projekttid: 01.06.12 30.09.13

Målgrupp

Studerande

Beskrivning:

Nordisk Ung Berättare - NUB

Ung Berättare är ett redan välfungerande utbildningsprogram i Sverige som ger unga möjlighet att berätta och sprida sina berättelser till fler genom att de får chans att skapa  böcker; allt från idée till färdig tryckt bok. Nordisk Ung Berättare är ett nytt och spännande pedagogiskt koncept som kan användas till att förnya undervisningen i nordiska språk. Inom ett nordiskt partnerskap kommer ett bokprojekt och bokutbyte med ett antal skolor i Sverige, Norge och Finland att göras göras - för att testa och utvärdera utbildningsprogrammet NUB. I projektet ingår även att medverka i mässor, publicering av artikel i olika medier, sprida resultatet till beslutsfattare och intressenter samt skapa nya nätverk som vill använda NUB för att öka grannspråksförståelsen bland unga i Norden.

Kontaktperson:
  • Internationell koordinator Susanna Vestling +358 500 440 586
Partner:
  • Koordinator Berättarföreningen Tellus. Partners i projektet är Hjällnässkolan i Sverige, Enhet kultur Sarpsborg kommune i Norge och Yrkesakademin i Österbotten.
Finansiär:
  • Nordplus Language
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)