Nordisk vård- och omsorgskultur

Projekttid: 01.09.13 31.08.15

Målgrupp

Studerande

Beskrivning:

Nordisk vård- och omsorgskultur

Inom projektet Nordisk vård- och omsorgskultur önskar yrkesutbildarna Yrkesakademin i Österbotten i Finland, Carlforsska Gymnasiet i Sverige och Strinda Vidaregående skole i Norge att samarbeta för att ta del av varandras vård- och omsorgsutbildning, yrkeskunskap och praktikplatser. Syftet med projektet är att genom tillgången till varandras kontaktnät och praktikplatser främja det livslånga lräandet, yrkeskompetenserna och personlig utveckling för deltagande studerande. För de medföljande lärarna främjars projektet  kunskapsutbyte, stärker samarbetet mellan partnerna och de nordiska vårdkulturerna.

Inför de två veckor långa utbytesperioderna ska studerande tillsammans med medföljande lärare planera målsättningarna för praktikperioden. Detta projekt främjar främst nyckelkompetenserna; Lärande och problemlösning, Interaktion och samarbete, Yrkesetik samt Aktivt medborgarskap och olika kulturer genom praktik på en vård- oh omsorgsarbetsplats.

Kontaktperson:
  • Internationell koordinator Susanna Vestling +358 500 44 05 86
Partner:
  • Carlforska gymnasiet i Sverige och Strinda vidaregaende skole i Norge
Finansiär:
  • Nordplus junior: Swedish Council for higher Education
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)