Personliga vägar i examensprocessen

Beskrivning:

Projektet har som målsättning att utveckla processen för hur två olika specialyrkesexamina kan avläggas i Svenskfinland i jämförelse med om examen avläggs på finska. Examensarrangörernas etablerade nätverk används för att jämföra tillvägagångssätten för avläggande av examen.

Examensgrunderna för Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda och Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden har förnyade examensgrunder och examen ska göras känd för arbetslivet. Examinanderna ska ges möjlighet att genomföra olika olika arbetslivsrelaterade projekt under tiden som examen avläggs.

Processen för hur dessa två examina avläggs utvärderas genom metoden per review (jämförande utvärdering) grupputvärdering. Olika vägar för hur examen kan avläggas ska klargöras för att minska risken för avbrott.

 

Kontaktperson:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050 590 62 78, christel.holmlund-norren@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Axxell (koordinator)
Finansiär:
  • UBS
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)