Praktikutbyte inom naturbruk

Praktikutbyte inom naturbruk

Projekttid: 01.09.10 31.08.12

Målgrupp

Studerande

Beskrivning:

Praktikutbyte inom naturbruk

Genom projektet Praktikutbyte inom naturbruk kan Naturbruksgymnasiet i Västernorrland och Yrkesakademin i Österbotten inleda ett samarbete som främjar tillgången till kurser och praktikplatser för studeranden inom skogsmaskins- och höstskötarutbildningarna.  Projektpartnerna är två skolor som tillhandahåller utbildningar inom hästhållning och skogsbruk för studerande i åldrarna 16-19 år. De studerande ska i projektet få inblick i svensk och finländsk naturbruksutbildning med särskild betoning på praktiska inslag. Ett annat syfte är att öka elevernas ¨kommunikationsförmåga för att i ett senare skede öka deras mobilitet på arbetsmarknaden. Projektets deltagare ska verka för att så många som möjligt får kännedom om gjorda erfarenheter genom media, internet och muntliga presentationer

Genom samarbete kan även ett nätverk av praktikplatser skapas. Både Naturbruks-gymnasiet och Yrkesakademin i Österbotten har behov av att utöka antalet praktikplatser samt ge mera varierande alternativ på praktikplatser, skolförlagda eller på öretag.  Via detta utbyte får de studerande insikter i partnerskolas utbildningsutbud och via praktiken arbetslivskännedom.

 

Kontaktperson:
  • Internationella koordinatorn Susanna Vestling +358 500 440 586
Partner:
  • Projektkoordinator: Naturbruksgymnasiet Västernorrland i Sverige. Partner: Yrkesakademin i Österbotten.
Finansiär:
  • Nordplus Junior
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)