Precikem II Precikem II

Precikem II

Projekttid: 01.07.15 30.06.18

Beskrivning:

Projektets mål är en ny effektiv metod för att minska de sura sulfatjordarnas negativa effekter på vattendrag och kustnära vatten. Projektet bidrar därför till ett hållbart användande av sura sulfatjordar inom jordbruket, och främjar vattenskyddet på berörda områden. 

Kontaktperson:
  • Anders Grannas, anders.grannas@yrkesakademin.fi, Tfn 06-324 24 61
Partner:
  • Yrkeshögskolan Novia (koordinator), Vasa yrkeshögskola och Åbo Akademi.
Finansiär:
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten / EJFLU
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)