Rådgivning mer än bokföring

Projekttid: 01.01.12 31.12.14

Målgrupp

10 bokföringsföretag/rådgivningsorganisationer

Beskrivning:

I projektet skapas verktyg för 10 bokföringsföretag/rådgivningsorganisationer så att de kan ge vägledning, rådgivning och erbjuda kompetenshöjning åt sina mikroföretagskunder. Företagen tillförs verktyg och strukturer som skapar beredskap och möjligheter att stärka sin (personalens) kompetensutveckling och konkurrenskraft. Verktygen består av både pappersversioner och elektroniska versioner.

Dessutom skapas en plattform för det papperslösa kontoret i mikroföretagen. Utbildningarna köps av utbildningsaktörer i regionen. Undantagsvis ordnar projektet utbildning om efterfrågan finns på sådan utbildning som inte ordnas av någon utbildningsaktör i regionen.

Som ett resultat av detta projekt kommer arbetsplatser/företag att både skapas och bibehållas samtidigt som kompetensen i mikroföretagen höjs och konkurrenskraften förstärks.

Projektets geografiska område är Syd-Österbotten (Kaskö, Kristinestad och Närpes).

Hemsida: www.hillevi.fi

Kontaktperson:
  • Carina Storhannus, 044 750 32 32, carina.storhannus@yrkesakademin.fi
Finansiär:
  • EJFLU / ELY
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)