Rena rama vården

Rena rama vården

Projekttid: 01.10.12 30.09.14

Beskrivning:

Utvecklingsverksamheten har två delmål:

  • Förbättra dragningskraften genom marknadsföringskampanjer gällande närvårdare/äldrevård, specialyrkesexamen inom äldreomsorg och rengöringsservice.
  • Utveckla inlärningen i arbetet och lärande på arbetsplatserna genom att lärare/utbildare är utlokaliserad till inlärning i arbetet platser och kan där bistå i handledningen samtidigt som de själva utvecklar sina arbetslivskunskaper, utbildar och fortbildar arbetsplatshandledare och bedömare, utvärderar och utvecklar konceptet enligt uppkomna behov och förslag.

 

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, 050 336 82 80, harriet.bystedt@yrkesakademin.fi
Partner:
  • VAKK (koordinator)
Finansiär:
  • ESF / ELY
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)