Satsa&Matcha - den yrkesinriktade specialundervisningen i fokus

Projekttid: 18.12.15 31.12.16

Målgrupp

Projektets målgrupp utgörs av lärare, stöd- och handledningspersonal, pedagogisk utvecklingspersonal, skolans ledning, studerande, arbets- och näringslivet.

Beskrivning:

Vi kommer att jobba för att:

* specläraren, yrkesläraren och ansvarige handledare tillsammans med studerande jobbar mot att varje studerande med speciella behov hittar den mest lämpliga inlärning i arbetet platsen, kan genomföra inlärningen i arbetet samt utvecklas och uppnår de uppställda målen för examensdelen

* inom pilotbranschen teknik/bil att främja och trygga genomförandet av individuella och flexibla studievägar, med utvecklingsområden såsom modeller för förverkligande, inlärningsprocesser och samarbete med arbetsplatser

* inom pilotbranschen social & hälsovård utveckla en modell/arbetssätt som kopplar ihop teoretiska kunskaper till praktiskt arbete, vilket ger möjlighet för studerande att reflektera kring vad hen lärt sig och sitt eget kunnande, vara medveten om sina egna starka/svaga sidor samtidigt som hen bekantar sig med nya verksamhetsmiljöer i regionen

* via det nätverk som de medverkande utbildningsarrangörerna bildar, utbyta erfarenheter och öka samarbetet genom gemensamma och enskilda åtgärder och utvecklingsarbete 

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, 050 336 82 80, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Axxell fungerar som koordinator och Prakticum, Inveon och Optima som samarbetsparter
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen delfinansierar utvecklingsprojektet
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)