Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825

Smidiga övergångar i Svenskfinland, S20825

Projekttid: 01.08.16 31.07.19

Målgrupp

Utbildnings-, utvecklings-, studiebyrå-, rådgivnings-, stöd- och handledningspersonal, skolornas ledning, kvalitetspersonal samt experter som främjar livslångt lärande.

Beskrivning:

Projektets mål är att göra upp och pilotera verksamhetsmodeller för övergångsfaser som baserar sig på lokalt, regionalt och nationellt samarbete mellan utbildningsanordnare i Svenskfinland. I utvecklingsarbetet kommer vi att utnyttja och vidareutveckla nationella tjänster inom temat.

De centrala åtgärderna består av gemensamma tillvägagångssätt för att informera, handleda och styra personer vidare; elever och studerande i övergången från ett utbildningsstadium till nästa och studerande i val av studieväg. De utvecklade modellerna strävar till att utveckla arbetssättet för att individanpassa utbildningen; identifiering av kompetens som inhämtats tidigare och som en del av flexibla och individuella studier, implementering av tidigare gjorda modeller och tjänster som stödjer sysselsättningen, placeringen och genomförandet av fortsatta studier.

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, tfn +358 (0)50 336 8280, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Arcada, Inveon, Novia, Optima, Prakticum, och Vamia
Finansiär:
  • Utvecklingsprojektet delfinansieras med ESF medel från NTM-centralen i Norra Österbotten och med medel från Svenska Kulturfonden.
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)