SpeNat

Projekttid: 28.05.12 31.12.13

Beskrivning:

Naturbrukets arbeten uppfattas som fysiskt krävande och i arbetet används maskiner och verktyg som kräver noggrant beaktande av arbetarskydd. Samtidigt har en relativt stor procent av naturbruksbranschens studerande (Axxell Brusaby 25 %) särskilda behov och individuella planer för hur undervisningen skall ordnas (förkortas IP). Mot denna bakgrund är det projektets målsättning att:

1. Granska nuläget

 • utreda art och karaktär av studerandes särskilda behov
 • granska orsaker till underkända prestationer
 • granska läroplaner och kursplaner samt identifiera svåra situationer och krävande uppgifter
 • identifiera de undervisningssituationer som kräver mer handledning
 • utreda huruvida stöd kanaliseras rätt (utreda användning av IP-resurs)

2. På basen av utredningen

 • ta fram modeller för hur specialundervisningens resurser kan användas inom undervisningen
 • beskriva hur studerandens specialbehov bättre kan beaktas i undervisningen och hur naturbrukets stödåtgärder syns
 • beskriva resursanvändningen

3. Sammanställa utredningens resultat i en skrift som beskriver

 • specialundervisningens nuläge inom naturbruket
 • naturbrukets "best practises"
 • modeller för förverkligande av IP inom naturbruket

 

 

Kontaktperson:
 • AnnChristine Söderlund, 050 320 73 64, annchristine.soderlund@yrkesakademin.fi
Partner:
 • Axxell (koordinator), Optima
Finansiär:
 • UBS
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)