SyTyKe

Målgrupp

De centrala målgrupperna är partnerföretag i projektet och utbildningsanordnarnas personal.

Beskrivning:

SyTyKe – projektet är ett initiativ i andra stadiets Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet (TYKE). Projektet består av ett landsomfattande nätverk med 15 vuxenutbildningsorganisationer och koordineras av Winnova i Björneborg. Projektet förverkligas under 2012 – 2013.

Målsättning 

  • Identifiera de kritiska framgångsfaktorerna för att läroinrättningarna ska förmå utveckla företag och arbetsgemenskaper med träffsäkra utbildningar och utvecklingstjänster.
  • Dra nytta av och implementera beprövade och goda modeller i nätverkets tidigare TYKE -verksamhet.
  • Skapa och testa en gemensam modell för utveckling av kundanpassade och effektgivande utbildningar och utvecklingstjänster för företag och arbetsgemenskaper.
Kontaktperson:
  • Björn Brännbacka, bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi, tfn 044 750 3294
Partner:
  • Utbildningsstyrelsen
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)