TUTKE2UPE

Projekttid: 19.12.14 31.12.15

Målgrupp

Lärare, utbildningsanordnarnas övrig personal och speciellt ansvarige handledare

Beskrivning:

Inom utvecklingsarbetet med studiehandledning och individuella, flexibla och personliga studieplaner kommer vi att satsa på att utveckla handledningen under studietiden. Vi kommer att utgå ifrån UBS kriterier för god handledning och inom ramarna för vårt kvalitets- och utvärderingssystem jobba mot att fylla dessa kriterier. Vi kommer att analysera verksamheten ur olika perspektiv och utifrån dessa fastställa centrala åtgärder för utveckling av handledningen. Handledarfunktionen är en funktion i vilken hela skolsamfundet deltar, men för att tydliggöra och även specifikt namnge till vem den enskilde studerandes handledning hör, utser vi ansvarig handledare. För att lägga en bra grogrund för den nya funktionen behöver vi göra upp en beskrivning av arbetet samt utse och fortbilda personal till den nya uppgiften. Via arbetsbeskrivningen kommer vi att säkra studerandes möjligheter till individualitet, flexibilitet samt identifiering och erkännande av kunnande genom att utse ansvarspersoner för processerna.

Kontaktperson:
  • AnnChristeins Söderlund, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • SEDU (koordinator) samt Optima och Prakticum och 10 andra utbildningsarrangörer
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)