Unga i jobb i Österbotten - Nuoret töihin Pohjanmaalla

Unga i jobb i Österbotten - Nuoret töihin Pohjanmaalla

Projekttid: 01.01.11 31.12.13

Beskrivning:

 • Aktivera ungdomar att söka arbete, arbetspraktik eller till utbildning
 • Försöka nå de ungdomar som har stannat utanför utbildnings- och rådgivningstjänsterna
 • Klarlägga hur ungdomar som haft behov av specialstöd placerar sig i arbetslivet efter studierna
 • Effektivera rådgivningstjänsterna till fortsatta studier för ungdomar med specialstöd
 • Utveckla ett system för uppföljning av utexaminerade ungdomars placering i antingen
 • arbetslivet eller i fortsatta studier
 • Testa och utveckla elektronisk jobbsökning

Målgruppen är 

 • Ungdomar under 25 år som studerar eller har avlagt grundexamen vid VYI eller YA!
 • Ungdomar under 25 år i Österbotten som är anmälda som arbetssökande vid TE-byråerna i Vasa och Sydösterbotten
 • Studerande som behöver extra stöd
 • Ungdomar som har avbrutit sina yrkesstudier
 • Ungdomar med utländsk bakgrund
 • Ungdomar som gått ut grundskolan men saknar studieplats
Kontaktperson:
 • Jimmy Sandbacka, 050 523 3448, jimmy.sandbacka@yrkesakademin.fi / TE-byrån: Anne Ojala, 029 505 6136, anne.maarit.ojala@te-toimisto.fi
Partner:
 • VYI och Österbottens TE-byrån i Vasa
Finansiär:
 • ESF / ELY
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

 • 06-324 2000
 • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)