Utvecklande av material Specialyrkesexamen för arbetsledare

Projekttid: 08.05.15 31.12.16

Målgrupp

YA och YA:s kunder, partners och intressenter, samt för UBS med fri spridningsrätt till utbildningsanordnare och intressenter.

Beskrivning:

Projektets mål är att skapa och utveckla underlag, material och metodik som;

  • stöder ett kvalitativt planerande, genomförande och utvecklande av examenstillfällen för denna nya examen.
  • säkrar industrins, näringslivet och företagens delaktighet i den nya examen och dess processer genom en kvalitativ bedömningsfunktion som inkluderar introduktion av bedömare och utvecklandet av bedömningsfunktionen.
  • säkrar ett nätverksbaserat utvecklande av ifrågavarande nya specialyrkesexamen

 

Kontaktperson:
  • Kim Byholm, kim.byholm@yrkesakademin.fi, tfn 06-324 24 52
Partner:
  • TREDU och SASKY
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)