VågaSatsa!

VågaSatsa!

Projekttid: 03.08.15 31.07.18

Målgrupp

Blivande företagare, Företagare på landsbygden, Personer intresserade av företagande

Beskrivning:

VågaSatsa! är ett 3-årigt (2015–2018) utbildnings- och informationsprojekt vars åtgärder riktar sig till i första hand blivande företagare samt etablerade företag på landsbygden. Projektet utbildar, inspirerar och synliggör företagande på landsbygden och strävar till att öka intresset för företagsamhet och företagande. Målsättningen är dels att höja affärskunnandet bland etablerade företagare för att via kunskap höja  konkurrenskraften men också möjliggöra tillväxt i företagen.

Vår målsättning är också att utbilda start up företagare för att ge dem bästa möjliga start på företagarkarriären. Projektets verksamhetsområde är Österbotten (Larsmo i norr – Kristinestad i söder).


UskallaYrittää!

on 3-vuotinen (2015–2018) ELY-keskuksen maaseutuosaston rahoittama koulutus- ja tiedotushanke, jonka ensisijaisia kohderyhmiä ovat maaseudulla toimivat yritykset sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt. Hanke kouluttaa ja innoittaa yritteliäisyyteen sekä tuo näkyvyyttä yrittäjyydelle maaseudulla. Pyrimme hanketoiminnan avulla lisäämään yritteliäisyyttä sekä kiinnostusta yrittämistä kohtaan.
Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassa olevien yrittäjien liiketoimintaosaamista,jota kautta myös kilpailukyky paranee ja mahdollistaa yrityksen kasvun.

Tavoitteenamme on myös kouluttaa yrittäjiksi aikovia, jotta he saavat parhaan mahdollisen alun urallaan yrittäjinä. Hankkeen toiminta-alueena on Pohjanmaa (Luodosta – Kristiinankaupunkiin).

 

Infoesite/Infoblad

 

Kontaktperson:
  • Linda Nygård (projektledare), linda.nygard@yrkesakademin.fi tfn. 050 433 24 06
Partner:
  • Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur / YA! Yrkesakademin i Österbotten
Finansiär:
  • Landsbygdsprojektet VågaSatsa! finansieras till 90% genom medel ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och kanaliseras via Österbottens NTM-central. 10% finansieras med privata medel.
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)