Vaihtoaskel 2 – Kompetens för ägarbyten

Målgrupp

De centrala målgrupperna i projektet är köpare och potentiella övertagare av små och medelstora företag, men också säljare och potentiella säljare, aktörer som verkar och stöder i processen, samt utbildningsanordnarnas personal.

Beskrivning:

Av de finländska små- och medelstora företagen står ca en femtedel inför ägoskiften de närmaste åren. I Österbotten är andelen ännu större. Många av företagen är familjeföretag där det inte finns övertagare inom familjen. Projektet Vaihtoaskel 2 – Kompetens för ägarbyten är ett projekt i den serie av initiativ på tematiken inom andra stadiets vuxenutbildning. Projektet koordineras av Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, och består av ett landsomfattande nätverk med ett flertal vuxenutbildningsorganisationer.

Målsättning

  • Utveckla utbildningar och tjänster som stöder företagare som står i beråd att köpa eller sälja sitt företag. Utbildningarna kan även vara ämnade för aktörer som stöder och rådger personer och företag i ägarbytesprocessen.
  • Utveckla kompetens hos utbildningsanordnarnas personal för att känna till de centrala frågorna i ägarbytesprocessen, vilka aktörer som verkar och stöder i processen och specifikt i Österbotten samt kunna identifiera potentiella övertagare av företag bland studerande.
  • Fördjupa och utöka samarbetet och rollfördelningen i de nätverk som verkar inom ägoskiftesfrågor nationellt och i Österbotten.

Nätverkets gemensamma webbsidor
Vaihtoaskel

Kontaktperson:
  • Björn Brännbacka, bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi, tfn 044 750 3294
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 75 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 25 % av finansieringen.
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)