Vaihtoaskel – Kompetens för lyckade ägoskiften

Målgrupp

De centrala målgrupperna i projektet är köpare och potentiella övertagare av små och medelstora företag, säljare och potentiella säljare, företagens personal, personer som överväger att starta eget, aktörer som verkar och stöder i processen samt

Beskrivning:

Av de finländska små- och medelstora företagen kommer ca 27 % att stå inför ägoskiften de närmaste fem åren. I Österbotten är andelen ännu större. Många av företagen är familjeföretag där det inte finns en naturlig fortsättare.  Projektet Vaihtoaskel – Kompetens för lyckade ägoskiften är ett initiativ i andra stadiets Utvecklings- och serviceuppgift för arbetslivet (TYKE). Projektet koordineras av Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä, och består av ett landsomfattande nätverk med 15 vuxenutbildningsorganisationer. Projektet förverkligas under 2013 – 2014.

Målsättning
I projektet utvecklas gemensam kompetens för ägoskiften som resulterar i

  • nya utbildnings- och utvecklingstjänster utgående från arbetslivets behov
  • nya, utvecklade och kompletterade nätverk för ägoskiften nationellt och i Österbotten
  • nya verksamhetsmodeller baserade på efterfrågan


Projektet nyttjar och tar aktivt i bruk nya IKT –lösningar vid spridningen av resultat och för att stärka projektsamarbetet.Nätverkets gemensamma webbsidor
Vaihtoaskel

Kontaktperson:
  • Björn Brännbacka, bjorn.brannbacka@yrkesakademin.fi, tfn 044 750 3294
Finansiär:
  • Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen med 25 % av totalkostnaderna. Utbildningsanordnarna står för den resterande 75 % av finansieringen.
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)