Vuxenutbildare 2020

Projekttid: 01.04.13 31.12.14

Målgrupp

Lärare och vuxenutbildningspersonal

Beskrivning:

Vuxenutbildare 2020 är fortbildning för vuxenutbildningspersonal inom temat bedömning. Fortbildningen har namnet Motiverande bedömning och förverkligas i Österbotten och södra Finland. Bedömning av den examensförberedande utbildningen, erkännande av kunnande och bedömning av kunnande är fortbildningens huvudteman. IKT integreras i fortbildningen och deltagarna får pröva på användningen av en ny lärmiljö. Fortbildningen i södra Finland förverkligas delvis via Lync.

I fortbildningen ingår utbildningsdagar, handledning, eget arbete samt seminariedagar för presentationer.

Kontaktperson:
  • Christel Holmlund-Norrén, 050-590 62 78, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Finansiär:
  • Utbildningsstyrelsen
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)