Yrke via Arbete

Projekttid: 10.02.14 31.12.15

Beskrivning:

Målet med utvecklingsprojektet är att stärka övergångsskedet mellan grundläggande utbildningen och andra stadiet, motverka marginalisering och öka möjligheterna till sysselsättning efter erhållen examen genom att:

  1. Pröva på och utveckla en modell av yrkesutbildning där en stor del av lärandet inhämtas på arbetsplatsen
  2. Säkra tillgången på yrkeskunnig arbetskraft genom ett omfattande samarbete mellan utbildningsanordnaren och näringslivet
  3. Öka de branschers dragningskraft där sysselsättningen är hög och öka ungdomarnas intresse för lokala företag
  4. Tillsammans med företagen skapa studiestigar, inom vilka den grundläggande yrkesutbildningens krav på kunskaper och färdigheter uppnås samt arbetslivsmotsvarigheten förbättras
  5. Säkra tillgången och kvaliteten på arbetsplatshandledningen i företagen

 

Målgrupp:

Unga som avlägger sin första examen inom den läroplansbaserade yrkesutbildningen (under 25 år). Försöksverksamheten inom Yrkesakademin förverkligas inom studieområdet teknik/el. Näringslivet och dess representanter och representanter för utbildningsanordnare fungerar som projektets sekundära målgrupp.

Kontaktperson:
  • Harriet Bystedt, 050 336 8280, fornamn.efternamn@yrkesakademin.fi
Partner:
  • Projektet genomförs i samarbete med Kust-Österbottens företagare och Vasa yrkesinstitut
Finansiär:
  • Undervisnings- och kulturministeriet
Enheten i Pedersöre:

Sursikvägen 41, 68910 Bennäs

Enheten i Jakobstad:

• Sofiedahlsgatan 20 68600 Jakobstad
• Köpmansgatan 10 68600 Jakobstad​

Enheten i Vasa:

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa

Enheten i Närpes:

Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st.
Tfn. 06-324 2622

  • 06-324 2000
  • Fax: 06-324 2210

Växeln är öppen må-to
kl. 8.00-15.45, fre kl. 8.00-15.00
(Växeln är lunchstängd kl. 11-12)